LA BASÍLICA

 
 

Construïda a començaments del segle III fa 92 per 40 m.

És de planta basilical amb tres naus, la central culmina en dos absis 1, un a cada extrem de la nau. Cada un d'ells està flanquejat per quatre pilastres amb importants relleus que representen Dionís/Líber Pater i Hèrcules/ Melqart, els déus tutelars de la ciutat.

Les columnes de la nau són de granit egipci. La basílica tenia un pis que servia de tribuna per als espectadors o ajudants que no havien pogut trobar lloc a les ales de la nau.

S'hi reunia el Tribunal de Justícia format per 180 centumviri.

Quan Justinià va convertir la basílica en església, l'altar es va col·locar a la nau sud-est i es va instal·lar un baptisteri 2 cruciforme a la sala nord-oest.

Torneu al fòrum
Torneu al plànol de la ciutat de Leptis Magna
Aneu al Serapeum

 

Si estàs fent el recorregut cronològic torna a la cronologia dels edificis de la ciutat