EL FÒRUM SEVERIÀ

 
 

Construït a començaments del segle III, és un ampli fòrum rectangular de 100 metres per 60. Està envoltat per altes parets amb frisos dòrics, i per pòrtics amb columnes 1 del mateix ordre que les de la via columnata (pergamià). L'extradós dels porxos està decorat amb una alternança de relleus que representen Meduses i Nereides. Es tracta d'un treball alexandrí.

El fòrum està dominat per un temple 2 (33 x 22 x 6 m) dedicat a la gens Septimia, a la família dels Severs .

La semblança general d'aquest fòrum amb el de Trajà, a Roma, assenyala la voluntat de Septimi Sever per competir amb la capital italiana. Les tabernae 3 (botigues) que envolten el quàdruple pòrtic del fòrum de la basílica, presenten formes trapezoïdals per acoblar-se a la basílica que té una orientació diferent a la del fòrum.

Torneu a la via columnata
Torneu al plànol de la ciutat de Leptis Magna
Aneu a la basílica

 

Si estàs fent el recorregut cronològic torna a la cronologia dels edificis de la ciutat