EL MERCAT

 

Construït el 8 aC és un espai rectangular, envoltat per pòrtics, on hi ha dos quioscs 1 octogonals al centre del qual hi ha un tambor circular (tholos). En un d'ells es van disposar taules 2 de venda en els intercolumnis. L'altre allotjava una font.

Entre els diferents peus de taula destaquen els de la llotja adornats amb dofins i pops.

Entre els dos quioscs es troba un pedestal 3, decorat amb baix relleus que representen exactament naus comercials. A sobre hi havia una estàtua en honor d'un determinat Porphyrius, per haver exhibit a Lèptis quatre elefants vius.

Al mercat es va trobar la taula comparativa de les longituds al sud del quiosc septentrional (és un motlle; l'original és visible al museu de Lèptis): púnica (515 cm), el colze alexandrí (525 cm) i el peu romà (29,6 cm ).

Aquest mercat es va utilitzar almenys durant tres segles.

 
Torneu al fòrum antic
Torneu al plànol de la ciutat de Leptis Magna
Aneu a l'arc de Tiberi

 

Si estàs fent el recorregut cronològic torna a la cronologia dels edificis de la ciutat