TERMES D'OCEÀ

 

 
       
Hipocaustum
 
Pileta del Caldarium
 

Construïdes el segle I dC, nomenades així per un mosaic el medalló central del qual (emblema) representa el cap d'Oceà, que actualment és al museu.

L'edifici permet estudiar el funcionament d'un caldarium, amb l'hypocaustum i els seus conductes (tegulae hamatae) per a la circulació de l'aire calent, també queden restes de dos masaics de les piletas del caldarium. L'emblema correspon a la decoració del tepidarium (habitació tèbia).

 
Torneu a la casa Torneu al plànol de Sabratha
Aneu al teatre

 

Si estàs fent el recorregut cronològic torna a la cronologia dels edificis de la ciutat